Övningsuppgift 1

För den följande övningsuppgiften förväntas studenten ägna 2 arbetstimmar. Den är lämpad för alla tre spelnivåerna. Spelet nås via www.simlean.se.

1 Syftet med övningsuppgiften

Syftet med övningsupgiften är att ge studenten en insikt i vikten av att planera byggproduktion för effektiva flöden med ett minimum av slöserier.

2 Förberedelser (planering)

Läs noga genom alla instruktioner så att du förstår förutsättningarna för spelet, t ex vilken slags byggnad som ska uppföras och vilka aktiviteter som du styr över. Gör därefter dina inledande val, bl a

Observera att det går att pausa spelet och förändra valen under spelets gång.

3 Spela spelet en gång (produktion)

Starta spelet och följ hur byggarbetet framskrider på skärmen. Lägg märke till att du kan följa t ex hur lagermängderna förändras över tiden och hur effektivt hantverkarna arbetar. Lägg också märke till att du kan pausa spelet för att anpassa dina val. När spelet är slut, analysera resultaten genom att gå genom all information som finns under flikarna planering, material, personal och kostnad. Besvara därefter följande frågor:

Använd dina erfarenheter från spelet och från analysen när du i nästa steg spelar en andra och tredje gång.

4 Upprepa spelet två gånger (erfarenhetsöverföring)

Spela spelet ytterligaret två gånger. Besvara därefter följande frågor: