Sim Lean

Sim Lean är ett spel som är utvecklat för att visa hur Lean kan tillämpas i byggbranschen. I olika virtuella byggprojekt ges spelaren möjlighet att träna på att styra flödet av material och personalresurser på ett effektivt sätt.

Sim Lean is a web based game, developed to show how Lean can be applied in construction. In a series of virtual building projects, the player is offered the opportunity to practice controlling the flow of material and personnel resources in an effective way.

SimLean 3.0 (2022)

Tidigare versioner

Older versions

Profundis