Sim Lean 2

Sim Lean 2.1 har genomgått flera förändringar och förbättringar jämfört med version 2.0. En ny spelmotor har lagts in för en mer effektiv hantering och rendering av 3D-grafik. Ett nytt, stort projekt (Projekt 3) har tillkommit. Därtill har koden optimerats och flera buggar fixats, vilket resulterar i smidigare och bättre spelupplevelse.

Sim Lean 2.1 has undergone several changes and improvements over version 2.0. A new game engine has been added for more efficient processing and rendering of 3D graphics. A large, new project (Project 3) has been added. In addition, the code has been optimized and several bugs fixed, resulting in a smoother and better gaming experience.

Övningar/Hjälp

Exercises/Help

Juni 2022: SimLean har sedan början varit baserad på Flash och krävt Flash Player för att spelas. Sedan 2021 så har Adobe dragit in allt stöd för Flash via webben, och de tidigare versionerna är för de flesta inte spelbara.

SimLean 3.0 är en ombyggnation av 2.1 med modern teknologi och går att spela i alla moderna webbläsare (dock inte bra stöd i mobiltelefoner/surfplattor i nuläget). Version 3.0 är innehållsmässigt och spelmekaniskt ekvivalent med 2.1.

Gå till SimLean 3.0
Profundis