Sim Lean 2

Sim Lean 3.0 är ett fritt webbaserat spel vars syfte är att på ett lekfullt sätt bidra till ökad förståelse för vilka åtgärder som kan vidtas i byggprojekt för att minska slöserier och resursförbrukningen samt öka kundens värde. Ständiga förbättringar är grundtanken i spelet SimLean 3.0 och baseras på en grundidé skapad av Lean Forum Bygg.

Hur bra är Du på att optimera materialflödet till och på en arbetsplats? Lyckas Du hitta effektiviserings-potential och sänka produktionskostnaderna? Vad är optimalt lager i Din produktion?

Spela och lär Dig se effektiviseringspotential!

Övningar/Hjälp

Exercises/Help

SimLean 3.0 är en ombyggnation av 2.1 med modern teknologi och går att spela i alla moderna webbläsare (dock inte bra stöd i mobiltelefoner/surfplattor i nuläget). Version 3.0 är innehållsmässigt och spelmekaniskt ekvivalent med 2.1. Därför kan samma övningsuppgifter och hjälptexter användas.

Spelet har initierats och utvecklats i en första version av Lean Forum Bygg (LFB). En andra version av spelet har utvecklats i samarbete mellan LFB och Centrum för Management i Byggsektorn (CMB). Denna tredje version har utvecklats av Assemblin och SBUF. Sedan sommaren 2022 står LFB för ägandeskap och vidareutvecklingen av Sim Lean 3.0. Spelutveckling/-design av alla versioner är av Profundis.

Sim Lean 3.0 används inom utbildningen som pedagogiskt verktyg för att simulera planering och logistik inom byggproduktion i enlighet med lean. Spelet riktar sig mot studenter - Studenter vid tekniska universitet, utbildning inom samhällsbyggnad.

Sim Lean 3.0 beskriver komplexiteten i byggproduktion.

För frågor och/eller förbättringsförslag, hör av dig till kansliet för LFB via <stefan.hollertz på leanforumbygg. se> (på=@)

Profundis